Mercedes-Benz Stadtbusse

Modell Länge
CapaCity 19,7 m
CapaCity L 21,0 m
Citaro K (LL/RL)1,2 10,6 m
Citaro (LL/RL)2 12,1 m
Citaro Solo NGT2 12,1 m
Citaro LE2 12,2 m
Citaro G (LL/RL)2 18,1 m
Citaro G NGT2 18,1 m
eCitaro 12,1 m
Conecto 12,0 m
Conecto NGT 12,0 m
Conecto G 18,0 m
Conecto G NGT 18,0 m
Torino (Mexiko) 10,0/11,0 m
Boxer OF (Mexiko) 8,8/9,5 m
Boxer (Mexiko) 8,5/9,4/10,2 m
Gran Viale LE/RF (Mexiko) 12,0 m
Gran Viale G (Mexiko) 18,0 m
Schoolbus OF 917 RF C 9,1 m

1 LL = Linkslenker / RL = Rechtslenker
2 mit OM 936 bzw. M 936 G auch als Hybrid-Variante verfügbar

  • D567564
    Daimler Buses Produktprogramm - Mercedes-Benz
    Daimler Buses Produktprogramm - Mercedes-Benz
  • D568985
    Daimler Buses im Überblick – Ausgabe 2019
    Daimler Buses im Überblick – Ausgabe 2019
Lade...